No items found.
Sag:
Søndermarkskolen, Frederiksberg
Projekt:
Ombygning af gårdtoiletter
År:
2021
Bygherre:
Frederiksberg Kommune
Status:
Udført

Projektet har omfattet totalrådgivning ifm. en ombygning og renovering af gårdtoiletterne i Søndermarkskolen på Frederiksberg.

Søndermarkskolen har i dag 2 grupper af gårdtoiletter placeret i et halvt kælder niveau / parterre-etage ved hhv. skolens sydvestlige og sydøstlige hjørner, hvor der er udvendig adgang fra skolens gård. Oprindeligt fremstod toiletterne meget slidte og uindbydende, hvor der bl.a. var tegn på fugtproblemer ved ydervæggene samt kraftige lugtgener. Dette medførte til, at toiletterne blev brugt mere sjældent og ikke passet ordentligt på.

Idéen bag ombygningen har været at skabe indbydende og rengøringsvenlige toiletter, som ved hjælp af forskellige farver, fugefrie overflader, gulvvarme og mekanisk ventilation kan lokke de unge til at bruge dem igen.

No items found.
Sag:
Søndermarkskolen, Frederiksberg
Projekt:
Ombygning af gårdtoiletter
År:
2021
Bygherre:
Frederiksberg Kommune
Status:
Udført

Projektet har omfattet totalrådgivning ifm. en ombygning og renovering af gårdtoiletterne i Søndermarkskolen på Frederiksberg.

Søndermarkskolen har i dag 2 grupper af gårdtoiletter placeret i et halvt kælder niveau / parterre-etage ved hhv. skolens sydvestlige og sydøstlige hjørner, hvor der er udvendig adgang fra skolens gård. Oprindeligt fremstod toiletterne meget slidte og uindbydende, hvor der bl.a. var tegn på fugtproblemer ved ydervæggene samt kraftige lugtgener. Dette medførte til, at toiletterne blev brugt mere sjældent og ikke passet ordentligt på.

Idéen bag ombygningen har været at skabe indbydende og rengøringsvenlige toiletter, som ved hjælp af forskellige farver, fugefrie overflader, gulvvarme og mekanisk ventilation kan lokke de unge til at bruge dem igen.