Spidskompetencer

Totalrådgivning

Totalrådgivning samler alle arkitekt- og byggetekniske ydelser i byggeprojektet fra start til slut. Byggesager er ofte en kompliceret proces, som kræver overblik og erfaring for at sikre et resultat, der er æstetisk flot, der holder i mange år og samtidigt er inden for bygherres økonomiske ramme. Med os som jeres totalrådgiver kan I nøjes med en kontaktperson til hele projektet; fra idé, skitseforslag, økonomisk overslag, projektering, myndighedsansøgning, indhentning af tilbud fra entreprenører, indgåelse af aftale med den valgte entreprenør, afholdelse af byggemøder og tilsyn med kvaliteten af det udførte arbejde samt tids- og økonomistyring under byggeriet. Vi står desuden for kontrol af projektet ved aflevering samt kontrol for fejl og mangler et år efter byggesagen er afsluttet. Vi er med andre ord bindeled mellem jer som bygherre, brugere, myndigheder og entreprenører. Vi sikrer, at der er helt styr på jeres byggeprojekt og at der kun er én person, som I skal henvende jer til med spørgsmål og afklaringer. I bliver løbende orienteret om sagens forløb af os. Totalrådgivningen er med til at styre tid, kvalitet og økonomi. Dette giver jer som bygherre ro og overblik, og fratager jer dette ansvar. I får dermed tid til at fokusere på jeres ønsker og behov. Arkitekturlab agerer i langt det fleste af vores byggesager som totalrådgiver. Vi er en rådgivende arkitekt- og byggeteknisk virksomhed med stærke faglige kompetencer inden for totalrådgivning. Faglig kvalitet gennem erfaring og engagement er det vi har arbejdet ud fra, siden virksomheden blev grundlagt. Vi har et bredt netværk af specialister, som vi samarbejder med og inddrager efter behov. Det kan f.eks. være konstruktions-/ og installationsingeniører, brandrådgivere, miljø-/ og lydteknikere og landskabsarkitekter. Med Arkitekturlab som totalrådgiver behøver I ikke andre samarbejdspartnere. Vi sikrer jer bl.a. et fuldt overblik over jeres projekt gennem hele forløbet, så I ikke skal bekymre jer om deadlines og aftaler med entreprenøren. Her leverer vi højt kvalificeret byggeteknisk rådgivning og sparring med afsæt i en organisation, der på én gang rummer solid og kompetent faglig indsigt og tværfaglig nytænkning. Vores mindre størrelse betyder, at vi er fleksible og kan give dit byggeprojekt den opmærksomhed, det fortjener.
  • Læs mere

Rådgivning for boligforeninger

Arkitekturlab har beskæftiget sig med renovering og ombygninger af etageejendomme - særligt renovering af den ældre bygningsmasse i Storkøbenhavnsområdet - i mere end 20 år. Vi betragter derfor bygningsrenovering som en af vores kernekompetencer, hvor vores ekspertise og indgående viden indenfor den traditionelle byggeskik, byggematerialer, lovgivningen, de nye isoleringskrav, m.m. har været med til at fastsætte vores navn, som en tillidsvækkende og troværdig aktør i branchen. Som et medlem i en bestyrelse for en andelsbolig- eller ejerforening er man typisk klar over, hvor vigtigt det er at sørge for en løbende vedligeholdelse af ens ejendom. Dette, dels for at undgå kritiske skader i ejendommens klimaskærm eller vigtige bygningsdele, og dels for at sikre den bedste økonomisk vurdering af bygningen i forbindelse med et evt. lån eller en til- og fraflytning. Vi tilbyder normalt at holde et møde på adressen sammen med jer i bestyrelse, hvor vi kan komme med en uvildig vurdering af ejendommens væsentlige bygningsdele (tag, facader, vinduer, kælder, m.m.), og hvor vi gennemgår et typisk forløb for renoveringsarbejderne. Dette, fra udarbejdelse af en vedligeholdelsesplan for ejendommen med et økonomisk overslag for renoveringsarbejderne, til udarbejdelse af et udbudsprojekt, hvorefter der sikres konkurrencedygtige priser i forbindelse med udbudsfasen med forskellige entreprenører. Dertil bistår vi med rådgivningen i forbindelse med tilsyn samt bygge- og økonomistyringen i forlængelse af bygge- og opfølgningsfasen. Vi rådgiver inden for alle former for bygningsrenovering og ombygninger af etageejendomme, herunder: - Renovering/udskiftning af tag - Facaderenovering samt vinduesudskiftning - Efterisolering samt energioptimerende løsninger og bæredygtige tiltag - Renovering af trappeopgange - Opsætning af altaner eller etablering af tagterrasser - Etablering af tagboliger og lejlighedsudvidelser i eksisterende tørrelofter I er velkommen til at læse, hvad andre foreninger har skrevet i forbindelse med et tidligere samarbejde med os under "Om os" / kundeudtalelser.
  • Læs mere

Rådgivning for offentlige og professionelle bygherrer

Arkitekturlab har i de seneste 15 år specialiseret sig i at bistå med arkitekt- og byggeteknisk rådgivning i højt fagligt niveau for både offentlige og professionelle bygherrer, såsom kommuner, developere og ejendomsselskaber. Dette, i form af enten total-/ eller bygherrerådgivning fra den indledende fase i projektet til aflevering af byggeriet og den efterfølgende opfølgning ifm. mangeludbedringer og 1-/5-års gennemgangen. Rådgivning for professionelle bygherrer: Som rådgivere for professionelle bygherrer er vi med til at skabe en merværdi for projektet allerede fra starten af et byggeprojekt. Dette, ved hjælp af vores årelang viden og erfaring i byggebranchen, som spænder fra myndighedskrav og brandforhold til tekniske og energimæssige løsninger. Med andre ord: vi sørger bl.a. for, at projektet glider hurtigt igennem den kommunale sagsbehandling, og at det fra starten optimeres i forhold til de tekniske løsninger. Dette er med til at optimere ressourcerne og minimere udgifterne i projekterings- og byggefasen. Inden selve designfasen bistår vi også med rådgivning i forbindelse med ombygningsprojekter og nybyggeri, hvor vi bl.a.: - Faciliterer og styre processer omkring brugerinddragelse, hvor brugerne gives indflydelse på udviklingen af projektet. - Udarbejder bygge- og rumprogrammer, hvor der bl.a. opstilles de ønskede rum i byggeriet med en angivelse af rumstørrelser og specielle krav/ønsker, og som er med til at skabe et overblik i den tidlige designfase. - Udarbejder overslagsbudgetter med entreprenøromkostninger - fordelt i de enkelte fag i byggefasen - hvor samtlige forventede udgifter for byggeriet opstilles sammen med øvrige omkostninger, såsom uforudsete forhold, miljø-/ og jorbundsundersøgelser, m.m. Rådgivning for offentlige bygherrer: At arbejde for en kommune som rådgiver i byggebranchen kræver typisk et meget godt indblik i bl.a. offentlige udbudsprocedurer og diverse aftaleforhold, hvor der skal sikres, at projektmaterialet er udarbejdet i overensstemmelse med de forskellige paradigmaer og juridiske krav, som er gældende for de enkelte kommuner i forhold til projekternes størrelse. Vi har siden virksomhedens opstart specialiseret os i at rådgive offentlige bygherrer som f.eks. Frederiksberg og Københavns Kommune, hvor vi har ageret som totalrådgivere i forbindelse med adskillige ombygnings- og renoveringsprojekter.
  • Læs mere

Tagboliger og lejlighedsudvidelser

Udnyttelse af tagetager i ældre etageejendomme giver mulighed for skabe moderne lejligheder med unikke rumligheder, gode dagslysforhold og udsigt over byen. Etablering af tagboliger i eksisterende etageejendomme er komplekst - det kræver specialviden og erfaring. Denne viden og erfaring har Arkitekturlab. Vi har gennem mange år skitseret, projekteret og udført tagboliger og lejlighedsudvidelser, og tilbyder totalrådgivning, hvor alle arkitekt- og ingeniørydelser er inkluderet. Nye tagboliger kan være en ideel mulighed for at finansiere nødvendige renoveringsarbejder på en ejendom, som udskiftning af tag, vinduer og renovering af facader. En forøgelse af ejendommens samlede boligareal betyder bl.a., at der opnås en øget indtægt til dækning af ejendommens fællesudgifter fremadrettet. Etablering af tagboliger i eksisterende loftsrum er dermed en bæredygtig måde at skabe flere boliger på. Vi har erfaring med at rådgive og samarbejde med forskellige bygherrekonstellationer ved etablering af tagboliger - ejendomsselskaber, developere, andelsforeninger, ejerforeninger og private. Ved en besigtigelse på stedet kan vi hurtigt vurdere, om det vil være muligt at etablere taglejligheder eller lejlighedsudvidelser i jeres ejendom, og hvad dette ca. vil koste. Kontakt os gerne for en uforpligtende snak om jeres tanker og ideer.
  • Læs mere

Arbejdsområder