No items found.
Sag:
Skolen på Nyelandsvej
Projekt:
Udvidelse af tandpleje
År:
2023-2024
Bygherre:
Frederiksberg Kommune
Status:
Under udførelse

Projektet omhandler en udvidelse og ombygning af den eksisterende tandpleje på Skolen på Nyelandsvej fra 2 til 3 klinikrum. For at opnå tilstrækkeligt plads til det ekstra klinikrum opføres en mindre tilbygning og der foretages en omdisponering af rumforedelingen på begge etager.

Arkitekturlab er totalrådgiver på projektet, herunder arkitekt-, ingeniør- og brandrådgivning. Projektet forventes afsluttet ultimo 2023.

No items found.
Sag:
Skolen på Nyelandsvej
Projekt:
Udvidelse af tandpleje
År:
2023-2024
Bygherre:
Frederiksberg Kommune
Status:
Under udførelse

Projektet omhandler en udvidelse og ombygning af den eksisterende tandpleje på Skolen på Nyelandsvej fra 2 til 3 klinikrum. For at opnå tilstrækkeligt plads til det ekstra klinikrum opføres en mindre tilbygning og der foretages en omdisponering af rumforedelingen på begge etager.

Arkitekturlab er totalrådgiver på projektet, herunder arkitekt-, ingeniør- og brandrådgivning. Projektet forventes afsluttet ultimo 2023.