No items found.
Sag:
Københavns Professionshøjskole - Campus Tagensvej 86
Projekt:
Transformation fra kontorer til praksislaboratorier, undervisningslokaler og sundhedscafe
År:
2023
Bygherre:
Københavns Professionshøjskole (KP)
Status:
Under udvikling‍

Skitseforslaget illustrerer en transformation af en atriumbygningenbygning, der i dag benyttes til kontorer og andre administrative funktioner af Københavns Professionshøjskole - KP. Fremadrettet ønskes bygningen benytte af professionshøjskolens sundhedsfaglige uddannelser og samtidig være med til at skabe synlighed for uddannelserne.

I stueetagen indrettes der en sundhedscafe, der vil være åben for både studerende og borgere. Cafeområdet skal dels være med til at skabe et attraktivt studiemiljø og samtidig invitere kommende studerende og borgere ind i bygningen. På de resterende 4 etager vil der blive indrettet undervisningslokaler, praksislaboratorier/behandlingsrum, hvor borgere udenfor normal undervisningstid vil kunne blive tilbudt gratis helbredsundersøgelser, forebyggende sundhedsvejledning mv. af de studerende.

Skitseforslaget tager udgangspunkt i et ønske om skabe mulighed for indretning af nye fleksible, indbydende og innovative lokaler i atriumbygningen med få arkitektoniske virkemidler, og ved at bibeholde så meget af de eksisterende primære bygningsdele som muligt. Dette med henblik på at minimere omkostningerne for ombygningen og med tankerne rettet mod bæredygtighed og brug af ressourcer / materialer. Skitseforslaget er bygget op og udtænkt på baggrund af følgende arkitektoniske koncepter / indgreb:

- Den sociale trappe

- Forbindelsesgange og /-gangbroer

- Atrium af lys

No items found.
Sag:
Københavns Professionshøjskole - Campus Tagensvej 86
Projekt:
Transformation fra kontorer til praksislaboratorier, undervisningslokaler og sundhedscafe
År:
2023
Bygherre:
Københavns Professionshøjskole (KP)
Status:
Under udvikling‍

Skitseforslaget illustrerer en transformation af en atriumbygningenbygning, der i dag benyttes til kontorer og andre administrative funktioner af Københavns Professionshøjskole - KP. Fremadrettet ønskes bygningen benytte af professionshøjskolens sundhedsfaglige uddannelser og samtidig være med til at skabe synlighed for uddannelserne.

I stueetagen indrettes der en sundhedscafe, der vil være åben for både studerende og borgere. Cafeområdet skal dels være med til at skabe et attraktivt studiemiljø og samtidig invitere kommende studerende og borgere ind i bygningen. På de resterende 4 etager vil der blive indrettet undervisningslokaler, praksislaboratorier/behandlingsrum, hvor borgere udenfor normal undervisningstid vil kunne blive tilbudt gratis helbredsundersøgelser, forebyggende sundhedsvejledning mv. af de studerende.

Skitseforslaget tager udgangspunkt i et ønske om skabe mulighed for indretning af nye fleksible, indbydende og innovative lokaler i atriumbygningen med få arkitektoniske virkemidler, og ved at bibeholde så meget af de eksisterende primære bygningsdele som muligt. Dette med henblik på at minimere omkostningerne for ombygningen og med tankerne rettet mod bæredygtighed og brug af ressourcer / materialer. Skitseforslaget er bygget op og udtænkt på baggrund af følgende arkitektoniske koncepter / indgreb:

- Den sociale trappe

- Forbindelsesgange og /-gangbroer

- Atrium af lys