No items found.
Sag:
Frederiksberg Rådhus
Projekt:
Udvidelse af Frederiksberg Rådhus
År:
2021
Bygherre:
Frederiksberg Kommune
Status:
Forundersøgelse, Analyse/skitseforslag og overslagsbudget

Sag: Frederiksberg Rådhus

Projekt: Udvidelse af Frederiksberg Rådhus

År: 2021

Bygherre: Frederiksberg Kommune

Status: Forundersøgelse, Analyse/skitseforslag og overslagsbudget

Arkitekturlab er blevet rekvireret til at lave en forundersøgelse og analyse / skitseforslag samt et økonomisk overslag i forbindelse med en mulig udvidelse af Frederiksberg Rådhus via en inddragelse eller anvendelse af den eksisterende indre rådhushave / atriumgård (“Grønnegården”).

Frederiksberg Rådhus råder i dag over kontorfaciliteter beliggende i nærliggende ejendomme, som kunne tænkes flyttet og samlet til rådhuset ved en udvidelse af dets areal.

Formålet med analysen / skitseforslaget var at undersøge og vurdere, hvorvidt det vil være muligt at udvide rådhusets eksisterende etageareal - herunder kontorfunktioner, møderum, borgerservice m.v.

Der er udarbejdet 3 forskellige forslag, der hver især vil øge etagearealet med 1.750 - 2.400 m2. I analysen af de 3 forskellige scenarier er der bl.a. blevet foretaget simuleringer af dagslysforhold og vurdering af administartive- , brand- og redningsforhold.

No items found.
Sag:
Frederiksberg Rådhus
Projekt:
Udvidelse af Frederiksberg Rådhus
År:
2021
Bygherre:
Frederiksberg Kommune
Status:
Forundersøgelse, Analyse/skitseforslag og overslagsbudget

Sag: Frederiksberg Rådhus

Projekt: Udvidelse af Frederiksberg Rådhus

År: 2021

Bygherre: Frederiksberg Kommune

Status: Forundersøgelse, Analyse/skitseforslag og overslagsbudget

Arkitekturlab er blevet rekvireret til at lave en forundersøgelse og analyse / skitseforslag samt et økonomisk overslag i forbindelse med en mulig udvidelse af Frederiksberg Rådhus via en inddragelse eller anvendelse af den eksisterende indre rådhushave / atriumgård (“Grønnegården”).

Frederiksberg Rådhus råder i dag over kontorfaciliteter beliggende i nærliggende ejendomme, som kunne tænkes flyttet og samlet til rådhuset ved en udvidelse af dets areal.

Formålet med analysen / skitseforslaget var at undersøge og vurdere, hvorvidt det vil være muligt at udvide rådhusets eksisterende etageareal - herunder kontorfunktioner, møderum, borgerservice m.v.

Der er udarbejdet 3 forskellige forslag, der hver især vil øge etagearealet med 1.750 - 2.400 m2. I analysen af de 3 forskellige scenarier er der bl.a. blevet foretaget simuleringer af dagslysforhold og vurdering af administartive- , brand- og redningsforhold.