No items found.
Sag:
Frederiksberg Hovedbibliotek
Projekt:
Ny bogsorteringsmaskine
År:
2020
Bygherre:
Frederiksberg Kommune
Status:
Udført

I forbindelse med en generel modernisering af Frederiksberg Hovedbibliotek har  nærværende projekt omfattet mindre lokale ombygningsarbejder i bibliotekets forhal, i den store læsesal samt i kælderen forbindelse med installering af en ny bogsorteringsmaskine med en ny placering af maskinen og bogindkast. Projektet har endvidere omhandlet de tekniske aspekter og ydelser i forbindelse med en ny brandsektionering i de berørte områder.

No items found.
Sag:
Frederiksberg Hovedbibliotek
Projekt:
Ny bogsorteringsmaskine
År:
2020
Bygherre:
Frederiksberg Kommune
Status:
Udført

I forbindelse med en generel modernisering af Frederiksberg Hovedbibliotek har  nærværende projekt omfattet mindre lokale ombygningsarbejder i bibliotekets forhal, i den store læsesal samt i kælderen forbindelse med installering af en ny bogsorteringsmaskine med en ny placering af maskinen og bogindkast. Projektet har endvidere omhandlet de tekniske aspekter og ydelser i forbindelse med en ny brandsektionering i de berørte områder.