No items found.
Sag:
A/B Sønderborg
Projekt:
Tagboliger og elevatorer
År:
2020 - 2021
Bygherre:
A/B Sønderborg, 2300 København S
Status:
Udført

I ejendommens eksisterende tørreloft på 5. sal er der etableret 2 nye moderne taglejligheder med private tagterrasser og elevatorer. Lejlighederne er på henholdsvis 126 m2 og 107 m2. Tagkonstruktionen er hævet ca. 80 cm for skabe store lyse rum med god en loftshøjde og at højt isoleringsniveau. Etageadskillelsen mod underliggende lejligheder er forstærket og lydisoleret, så de overholder samme krav som til nybyggeri. Alle lejligheder har fået direkte adgang til elevatorer, der er instaleret i de tidligere bagtrapperum. Der er udført diverse andre ombygnings- samt renoveringsarbejder i ejendommen i forbindelse med etablering af 2 nye taglejligheder og elevatorer, herunder; sprinkling af hovedtrapper, renovering og malebehandling af facader, udskiftning af vinduer mm.

Størstedelen af projektet er finansieret ved foreningens løbende lejeindtægter fra de to taglejligheder.

Ejendommen er beliggende på Amagerbrogade 167 og Lombardigade 1 på Amager.

No items found.
Sag:
A/B Sønderborg
Projekt:
Tagboliger og elevatorer
År:
2020 - 2021
Bygherre:
A/B Sønderborg, 2300 København S
Status:
Udført

I ejendommens eksisterende tørreloft på 5. sal er der etableret 2 nye moderne taglejligheder med private tagterrasser og elevatorer. Lejlighederne er på henholdsvis 126 m2 og 107 m2. Tagkonstruktionen er hævet ca. 80 cm for skabe store lyse rum med god en loftshøjde og at højt isoleringsniveau. Etageadskillelsen mod underliggende lejligheder er forstærket og lydisoleret, så de overholder samme krav som til nybyggeri. Alle lejligheder har fået direkte adgang til elevatorer, der er instaleret i de tidligere bagtrapperum. Der er udført diverse andre ombygnings- samt renoveringsarbejder i ejendommen i forbindelse med etablering af 2 nye taglejligheder og elevatorer, herunder; sprinkling af hovedtrapper, renovering og malebehandling af facader, udskiftning af vinduer mm.

Størstedelen af projektet er finansieret ved foreningens løbende lejeindtægter fra de to taglejligheder.

Ejendommen er beliggende på Amagerbrogade 167 og Lombardigade 1 på Amager.