No items found.

Sag: A/B Valkyrien

Projekt: Tag- og facaderenovering

År: 2018 - 2019

Bygherre: A/B Valkyrien, 2200 København N

Status: Udført

Andelsboligforeningen A/B Valkyrien består af 143 lejligheder fordelt på 18 opgange beliggende på Sigynsgade 2-6, Slangerupgade 18-32, Valkyriegade 17-29, 2200 København N.

Projektet har omfattet byggeteknisk rådgivning og bistand i forbindelse med tag- og facaderenovering samt malebehandling af vinduer.

I forbindelse udskiftning af taget er der foretaget en energirenovering af den nederste tagdel (manzardtag), hvor der er lejligheder, så det lever op til nuværende myndighedskrav til isolering.

Alle gårdfacader er blevet sandblæs, hvor al puds fjernes. Der var omfattede sætningsskader i murværket. Disse er blevet armeret og udbedret inden ny oppudsning af facader.

No items found.

Sag: A/B Valkyrien

Projekt: Tag- og facaderenovering

År: 2018 - 2019

Bygherre: A/B Valkyrien, 2200 København N

Status: Udført

Andelsboligforeningen A/B Valkyrien består af 143 lejligheder fordelt på 18 opgange beliggende på Sigynsgade 2-6, Slangerupgade 18-32, Valkyriegade 17-29, 2200 København N.

Projektet har omfattet byggeteknisk rådgivning og bistand i forbindelse med tag- og facaderenovering samt malebehandling af vinduer.

I forbindelse udskiftning af taget er der foretaget en energirenovering af den nederste tagdel (manzardtag), hvor der er lejligheder, så det lever op til nuværende myndighedskrav til isolering.

Alle gårdfacader er blevet sandblæs, hvor al puds fjernes. Der var omfattede sætningsskader i murværket. Disse er blevet armeret og udbedret inden ny oppudsning af facader.