Private kunder siger:

Nyt enfamiliehus, Villa B, Højbjerg ved Århus
– skitsering, projektering og tilsyn:

“Vi havde høje forventninger til vores nye hus og Arkitekturlab har indfriet dem med en tilgang, hvor der har været lydhørhed og stor kreativitet ift vores ønsker. At projektet er blevet endnu bedre end vi oprindeligt forestillede os, vidner om den værdi Arkitekturlab har skabt for os. Vi giver derfor vores varmeste anbefalinger.”
Jesper Bejstrup,
bygherre
 • Læs mindre
 • Læs mere

Renovering af enfamiliehus, 2920 Charlottenlund

“Arkitekturlabs stab er mennesker med en indgående viden og erfaring om byggeri, herunder renoveringsprojekter. Deres ekspertise er såvel teknisk som arkitektonisk. Deres erfaring bygger på gode relationer til fagets mange entreprenører, hvilket jeg har nydt godt af.”
Povl Erik Hansen,
bygherre, civilingeniør / entreprenør
 • Læs mindre
 • Læs mere

Tilbygning til enfamiliehus, Villa C, 2830 Virum

“Arkitekturlab har været en utrolig god samarbejdspartner i forbindelse med planlægningen af vores tilbygning. Flere gange har deres input til løsning af detaljer givet netop den æstetisk rigtige løsning, som hverken vi eller håndværkerne havde overvejet. Det skal også bemærkes, at der altid kun gik ganske kort tid fra tanker og ideer var diskuteret, til de blev visualiseret i modeller og på papir. Vi ville ikke tøve med at gøre brug af deres ydelser igen.”
Thomas Christensen
 • Læs mindre
 • Læs mere

Tilbygning til enfamiliehus, Villa T, Støvring Nordjylland

“Arkitekturlab har skabt en tilbygning til vores hus, der på alle planer lever op til vores forventninger. Vi ønskede en funktionel tilbygning, der imødekom vores behov for mere plads samtidig med, at den skulle møde det eksisterende hus og grund med en moderne og stilfuld form. Arkitekturlabs tegninger og materialevalg var lige i øjet ved første udkast, og de efterfølgende samtaler vedrørende detaljerne har været inspirerende og med med stor energi fra arkitektens side. Arkitekturlab har med sikker hånd styret udbudsprocessen, og det efterfølgende samarbejde mellem arkitekt og entreprenør har været eksemplarisk. Jeg kan kun give Arkitekturlab de bedste anbefalinger, og når flere af vores byggedrømme skal indfries, kan Arkitekturlab roligt regne med en invitation til samarbejde fra os”.
Nils Thidemann,
bygherre
 • Læs mindre
 • Læs mere

Ombygning af enfamiliehus, Carl Johans Gade, 2100 København Ø

“Det har været en fornøjelse at arbejde med Arkitekturlab. Vi haft stor nytte af Arkitekturlabs generelle tilsyn, kreative input og punktlighed. Men ikke mindst har det været yderst tilfredsstillende, at vi igennem hele processen har kunnet stole 100 procent på de aftaler der blev indgået med Arkitekturlab”
Familien Haisler
 • Læs mindre
 • Læs mere

Renovering af enfamiliehus, 2920 Charlottenlund

“Jeg valgte i forbindelse med fugtgener i min kælder at henvende mig til Arkitekturlab med henblik på at lave en test af miljøet i kælderen, herunder opfugtning og mikroorganismer, samt en opstilling af anbefalinger, tekniske løsninger, materialevalg og budgetoverslag i forhold til en fremadrettet fugtsikring og funktionalitetssikring af kælderen. Arkitekturlab leverede en gennemarbejdet rapport med en række konkrete og præcise løsningsforslag. Denne rapport anvendte jeg som dokumentation til mit forsikringsselskab og fik bl.a. på basis heraf tilkendt erstatning. På denne baggrund valgte jeg at sætte entreprisen omkring fugtsikringen og funktionalitetssikringen i udbud og Arkitekturlab stod i denne proces for koordinationen af udbuddet samt det detaljerede udbudsmateriale, som vi i den senere byggeproces anvendte som referenceramme. Arkitekturlab bistod i udvælgelse af entreprenører til udbudsrunden og i forhandling og kontraktindgåelse med den foretrukne entreprenør. Efter rådslagning valgte jeg sammen med Arkitekturlab en entreprenør, som var 60% billigere end de to øvrige entreprenører og herigennem realiserede jeg en besparelse på omkring kr. 800.000. Arkitekturlab agerede herefter byggeleder og var med til opstarten af entreprisen ligesom vi havde løbende koordinations-og opfølgningsmøder. Jeg oplevede i denne fase, at Arkitekturlab med stor faglig kyndighed var i stand til at identificere pragmatiske løsninger, som på én gang sikrede byggeriets fremdrift, men som også sikrede fuldt professionelle, funktionelle og rentable løsninger. Jeg oplevede, at Arkitekturlab var en godt bindeled mellem mig som opdragsgiver og entreprenøren og dennes folk og underleverandører. Gennem hele forløbet leverede Arkitekturlab punktlig og kyndig vejledning, som samtidig var afslappet og løsningsorienteret. Opgaven blev leveret til det aftalte budget og med minimale tillæg som følger af ændringer i opgavegrundlaget undervejs. Jeg anbefaler Arkitekturlab i forhold til såvel udarbejdelse af dokumentation/statusbeskrivelser og løsningsforslag, til styring af udbud og formalia ift kontraktindgåelse, som byggestyring og sparring i løbet af projektet.”
Christoffer Lorenzen
 • Læs mindre
 • Læs mere

Professionelle og boligforeninger siger:

A/B Husumgade 23-25, 2200 København N
– Renoveringsarbejder

”Vi har samarbejdet med Brian fra Arkitekturlab ad to omgange, først ved renovering af foreningens tag og facade, og senest i forbindelse med etablering af altaner. Begge gange har vi været utrolig tilfredse med samarbejdet. Brian er troværdig, fagligt skarp og meget stabil. Han har stået for al kommunikation med entreprenørerne og været meget ihærdig ift. at følge alt til dørs. Vi kan helt bestemt anbefale et samarbejde med Arkitekturlab”
Line Emma Joenson,
Bestyrelsesformand
 • Læs mindre
 • Læs mere

‍ A/B Husumgade 27-29, 2200 København N
– Renoveringsarbejder

 “Vi har brugt Arkitekturlab i forbindelse med renovering af vores andelsforening på Nørrebro. Det var en større renovering med nyt tag, nye vinduer og facaderensning. Vi kunne ikke have gjort det uden dem. Arkitekturlab fortog al kommunikation med entreprenøren og sikrede både bedre priser og afværgede fejl i byggeri og proces, som vi aldrig selv havde opdaget. Udover at bringe struktur, ekspertise og præcision til bordet, er de også behageligt selskab. Vi kan varmt anbefale et samarbejde med Arkitekturlab!”
Malene Glintborg,
Bestyrelsesmedlem
 • Læs mindre
 • Læs mere

‍A/B Sønderborg , 2300 København S
– Tagboliger, elevatorer og renoveringsarbejder

“Vi har i vores Andelsboligforening haft Arkitekturlab som totalrådgiver i forbindelse med etablering af nye tagboliger, elevatorer og totalrenovering af vores ejendom, herunder facaderenovering og renovering af opgange. Kort sagt, alt. Vi er meget imponeret i bestyrelsen over måden, som Arkitekturlab har håndteret hele vores byggesag. Alt er blevet håndteret hurtigt og professionelt, og vi kan kun anbefale dem til andre”
Carsten Larsen,
Bestyrelsesformand
 • Læs mindre
 • Læs mere

Rolighedsvej 15-17, 1958 Frederiksberg C - Ny tagetage med taglejligheder

"Kære Diego Cubillo Nielsen,
Tak for det gode samarbejde i forbindelse med projektering, tegningsmateriale og myndighedsandragende til taglejlighederne på Rolighedsvej 15 og 17, 1958 Frederiksberg C. Vi har været utrolig tilfredse med jeres professionelle og altid hurtige og løsningsorienterede måde at arbejde på. Vi kan på det varmeste anbefale jer og vi vil helt sikkert bruge jer fremover."
Keld Althoff  
Althoff Ejendomme A/S
 • Læs mindre
 • Læs mere

‍Bosted for unge voksne med autisme, 4684 Holmegaard
– Ombygning af ejendom ved indretning af lejligheder, fællesrum og personaleafdeling

"Jeg har i forbindelse med udvælgelsen af en egnet ejendom til bosted og efterfølgende ombygning af denne benyttet Arkitekturlab som rådgiver. Jeg har været meget tilfreds med forløbet – først og fremmest vil jeg fremhæve den løbende adgang til rådgivere, som altid er tilgængelige og parate til at bidrage med sparring og professionelt overblik. De har holdt processen på sporet. Deres hjælp har været helt uundværlig.
Rolf Hauritz,
Direktør
 • Læs mindre
 • Læs mere

E/F Frugthaverne – A/B Pærehaven, 4600 Køge
– Udskiftning af vinduer- og døre

”På vegne af ejerforeningen har jeg været i et forløb med Brian fra Arkitekturlab over fire år, fra vi begyndte til alle vinduer/døre var sat i. Brian er fantastisk omhyggelig og han efterlader en i tryghed med den vejledning der er blevet os givet. Altid hurtig til at respondere, altid reel i vurderingen, altid lyttende...
Kan på foreningens og egne vegne kun give fem stjerner og giver mine allerbedste anbefalinger.
Tak for fantastisk samarbejde.
Annette Kirk,
Bestyrelsesmedlem og beboerrepræsentant
 • Læs mindre
 • Læs mere

E/F Nyhavn 38 / Holbergsgade 30, 1220 København K
– Tagboliger og renoveringsarbejder

“Som formand for Ejerforeningen Nyhavn 38 / Holbergsgade 30 kan jeg anbefale Arkitekturlab. Ejerforeningen har brugt Arkitekturlab som bygherrerådgiver i forbindelse med flere opgaver, bl.a. ifm. etablering af nye tagboliger, nyt tag, undersøgelser og løsninger vedr. problemer med aftrækskanaler, samt en fugtindtrængning i ejendommens kælder. I gør et godt og seriøst stykke arbejde, som jeg som formand for ejerforeningen sætter stor pris på.”
Normann Lander,
Bestyrelsesformand
 • Læs mindre
 • Læs mere

A/B Sindshvilevej 9-9A, 2000 Frederiksberg
- Tagrenovering og altaner

“Vi har gennem 8-9 måneder arbejdet tæt sammen med Arkitekturlab, og kan varmt anbefale deres samarbejde. Alt arbejde blev leveret til tiden og i god kvalitet. Ingen i foreningen har håndværksmæssig baggrund, og vi har derfor været dybt afhængig af at finde ekspertise og viden udefra. Her har Arkitekturlab været en rigtig god og proaktiv samarbejdspartner. Både i den indledende fase/undersøgelse, under udførelsen af tagrenovationen samt i den afsluttende fase (overlevering). Alle byggemøder blev afholdt som aftalt, referater sendt ud og fejl/mangler udbedret enten løbende eller inden afslutning af projektet. Samlet set blev hele byggeprojektet afsluttet en uge før planlagt.”
Allan Madsen,
Bestyrelsesmedlem
 • Læs mindre
 • Læs mere

A/B Købkes Have v/ Blegdamsvej nr. 78, 2100 København Ø
– Tagrenovering – forsikringsskade

“I forbindelse med en stormskade, hvor store dele af andelsforeningens tag blæste ned, stod vi foran en akut renovering af foreningens mansardtag. Foreningen ønskede at have en uvildig fagperson til at bistå foreningen med faglig ekspertise under renoveringen, så der var sikkerhed for, at renoveringen blev udført faglig korrekt. Foreningen fik i den forbindelse anbefalet firmaet Arkitekturlab. Arkitekturlab førte løbende tilsyn med renoveringen herunder bistod bestyrelsen med råd og vejledning. Bestyrelsen har haft et ualmindelig godt samarbejde med Arkitekturlab og draget stor nytte af firmaets faglige ekspertise. Herudover var tilsynsførende Diego Nielsen en meget venlig og imødekommende person, hvilket har været medvirkende til, at vores samarbejde herunder samarbejdet med foreningens entreprenør har fungeret rigtig godt.”
Charlotte Maibom,
Bestyrelsen i A/B Købkes Have
 • Læs mindre
 • Læs mere

E/F Konstabelgade 11 A-F, 2650 Hvidovre
- Tagrenovering

“Kære Brian Lund Povlsen. Beboere på Konstabelgade 11 vil gerne takke dig og dine kollegaer for et formidabelt stykke arbejde i forbindelse med udskiftningen af taget i vores ejendom. Vi ved godt, at det har været en lang og til tider hard kamp for at komme i mål (her kan nævnes 2 x storm i januar, et halvt om halvt væltet stillads og ikke mindst beboere i det røde felt), men du har været meget overbærende med os, og vi er meget glade for vores nye tag. Tak for indsatsen skal der lyde herfra Hvidovre.”
Bestyrelsen for E/F Konstabelgade
 • Læs mindre
 • Læs mere

A/B Rødkælkebo, 2400 København NV
- Solcelleanlæg, tagrenovering og gårdanlæg

“Vores samarbejde med Arkitekturlab har været gnidningsløst. Personligt vil jeg sige, at projektleder/bygherrerådgiver Brian Lund Povlsen har været rigtig god til at forklare tingene, når jeg spurgte. En anden god ting var at jeg var inviteret med til byggemøderne, og den efterfølgende gennemgang af arbejderne. I og med at vi arbejdede tæt sammen gennem hele forløbet, både pr. mail og telefon, forløb hele projektet med et minimum af beboerklager.”
Jette Hansen,
Næstformand for foreningen
 • Læs mindre
 • Læs mere