banner

Vurdering af andelsboliger

Når en andelshaver ønsker at sætte sin bolig til salg, skal andelsprisen værdisættes. Andelen kan højst prisfastsættes udfra andelskronens værdi med tillæg af forbedringer i boligen. Som sælger af en andelsbolig er det meget vigtigt at få vurderet forbedringernes værdi, så man ikke sælger for billigt og dermed går glip af prisen for de forbedringer, der er udført i lejligheden. For køber er det ligeledes vigtigt at overtage en lejlighed, hvor eventuelle fejl og mangler er oplyst, og forbedringer er værdiansat af en uvildig person.

Arkitekturlab ApS har megen erfaring med vurderinger af andelsboliger. Vi foretager vurdering af overdragelse af andel i forbindelse med køb og salg af andelsboliger. Gennemgangen omfatter en vurdering af eventuelle fejl og mangler i boligen, den almindelige vedligeholdelsesstand og værdien af udførte forbedringer.

På baggrund af gennemgangen udarbejder vi en opgørelse, hvor fejl og mangler fremgår og der afsættes beløb til udbedring af eventuelle ulovlige forhold, og forbedringernes værdi opgøres. Vurderingsopgørelsen fremsendes almindeligvis til foreningens bestyrelse, til sælger og til ejendommens administrator.