banner

Bygningsundersøgelse

Vi udarbejder en bygningsundersøgelse, der synliggør, hvilke tiltag der skal iværksættes i forbindelse med renovering af jeres ejendom (eller andre bygningsdele, som f. eks. kælder eller tag). Der udarbejdes i denne forbindelse en rapport eller et projektoplæg og et samlet økonomisk overslag over hvad, efter vores skøn og erfaring, disse tiltag vil koste. I har herved mulighed for at vurdere både økonomi samt den reelle løsning på projektet. Formålet med denne bygningsundersøgelse / rapport er at udarbejde et beslutningsgrundlag for den fremtidige istandsættelse og vedligeholdelse af jeres ejendom.

Rapporten, som indeholder en registrering af de enkelte bygningsdele samt forslag til arbejder ved de bygningsdele, hvor det skønnes aktuelt, skal betragtes som en overordnet redegørelse, der er baseret på enkelte opmålinger (fugtopmålinger, skimmelsvampe, m.m.) samt en visuel gennemgang af enkelte bygningsdele, kælder- og tagrum, facader samt vinduer i ejendommen.