banner

Projekt-/ byggestyring

Det kan være af afgørende betydning, at man har et godt overblik over projekterings- og byggeomkostninger i hele byggeperioden, og at man løbende kender konsekvensen af entrepriseaftaler og andre aftaler, der indgås eller ændres i byggeperioden. Derudover skal der i den daglige ledelse af byggearbejderne sikres, at projektetmaterialet følges nøje samt at de forskellige håndværkeres indsats koordineres på byggepladsen.

Vi tilbyder derfor at hjælpe med at designe, tilpasse og implementere en projektstyring og et opfølgningssystem, der giver overblik over jeres byggessag. Ud over selve byggestyringen bør der også føres tilsyn med byggearbejderne.

Tegnestuens uvildige byggesagkyndige tilsynsførende har med sin erfaring i talrige byggeprojekter et godt indblik i alle detaljer under byggeprocessen, og er i stand til at tage stilling til de forskellige uforudsete udfordringer, der løbende kan dukke op i projektet.