banner

Tag- og bygningsrenovering

Arkitekturlab ApS har, som et team af bygningsingeniører, arkitekter samt bygningskonstruktører, specialiseret sig inden for renovering af ældre bygninger. Vi har stor erfaring med renovering af bl.a. fugtige kældre, tage, facader, vinduer samt skadede bygningsdele. Derudover kan vi bistå med miljørigtig projektering og være behjælpelige med indhentning af tilskud i forbindelse med jeres bygningsrenovering. Vores erfaring viser nemlig, at disse tilskud dækker en vigtig del af renoveringsomkostningerne.

Vi sikrer via en seriøs og grundig byggestyring, at bygherren føler sig tryg fra projekteringsfasen til og med afleveringsforretning samt 1 og 5-års gennemgang. Fra start udarbejder vi et realistisk budget og en tidsplan over renoveringsprojektet og på den måde sikrer vi os, at både tid, økonomi og kvalitet overholdes over for bygherren.

Når I vælger os som rådgivere til bygningsrenovering, er I sikre på at få en god byggeteknisk rådgivning og en uafhængig tillidsmand i forbindelse med renovering af jeres ejendom.

Kontakt os for en gennemgang af jeres projekt samt behov.