banner

Ydelser

Arkitekturlab yder arkitekt- og byggeteknisk rådgivning i alle byggeriets faser, fra planlægning og skitsering til projektering og udbud, samt tilsyn og byggeledelse under byggeriets udførelse.

Vi hjælper også med at skabe overblik over en eksisterende ejendoms aktuelle tilstand gennem udarbejdelse af tilstandsrapporter og byggetekniske gennemgange. Vi hjælper jer gerne med at prioritere de vigtigste indsatsområder og kommer med anbefalinger samt budgetoverslag til håndteringen af disse.

Rapporter, vurderinger, driftsplaner mm. prissættes efter den enkelte opgaves kompleksitet og ejendommens størrelse, hvor byggeteknisk rådgivning udføres enten som en procentdel af håndværkerudgifterne på medgået (forbrugt) tid, eller til et fastaftalt honorar.