Villa LT

Enfamiliehus i Klampenborg, Gentofte

2014

Privat

369 m2

BygEnergi ApS

Udført
 

Projektet har omfattet renoverings- samt ombygningsarbejder ved den oprindelige ejendom. Villaen er oprindelig opført i gul mursten med tag i rød tegl, og er blevet ombygget i 2 omgange i forbindelse med en udvidelse mod nordvest og et nyt køkken-alrum mod nordøst. De nye indgreb har haft som formål at forskønne villaen via bl.a. udskiftningen af tagene samt etablering af et nyt facadehul i hovedvolumenen mod sydvest. Dette for at have glæde af udsigten til det flotte haveanlæg her samt en mere funktionel udnyttelse af spisestuen i stueetagen, hvor to af de oprindelige terrassedørpartier bindes sammen i et nyt stort parti, og hvor der etableres et nyt foldebart terrassedør i fuld bredde. De øvriger arbejder har omfattet bl.a. etablering af et nyt badeværelse samt køkken, indvendige renoveringsarbejder samt etablering af en ny overdækning ved terrassen.