Villa KB

Tilbygning af eksisterende villa, Dyssegård

2013

Privat

ca. 38 m2

(ikke afgjort)

Skitseforslag

Projektet omfatter ombygning samt udvidelse af en eksisterende villa på Dyssegård. Villaen fremstår i dag som en flot murstensvilla i røde tegl med et markant saddeltag beklædt med naturskifer. I forbindelse med renoveringen af taget er det bygherrens ønske, at udvide villaen på 1. sal ved at bygge videre på husets to eksisterende tilbygninger i stueetagen. Den nye tilbygning udformes som to bygningskroppe med skrå tagflader, som kobler sig til det eksisterende saddeltag og underordner sig hovedvolumen ved at åbne sig via to store vinduespartier mod henholdsvis nord og syd.

For at optimere kvardratmeterne på 1. salen bedst muligt bygges disse to nye bygningskroppe som lette facader bestående af træstopler / lette stålprofiler, mineraluld, vindgips, forskalling samt en udvendige lodret beklædning i naturskifer som øvrige tagflader. Indvendigt beklædes facaderne samt lofterne med gips. De nye facader bygges ovenpå de ekisterende bygningskroppe ved nogle bundrem fastgjorte bagmurene. Den udvendige facadelinje kommer til at have en udkravning på ca. 15 cm i forhold til de eksisterende facader. Eksisterende facadehuller i køkken-alrum / spisestue mod hhv. nord og øst udvides og der monteres nye vinduer samt havedør. Eksisterende tilbygning i stueetagen mod nord opmures med nye skifter i røde tegl som eksisterende og op til 1. salens nye gulvkote.

Den nye 1. sal indrettes med et stort soveværelse med et stort vinduesparti mod nord, et nyt mindre badeværelse samt to børneværelser mod henholdsvis øst og vest. Et nyt fællesværelse med adgang fra begge børneværelser via glasdøre placeres mod syd, hvor et stort vinduesparti sikrer lysindfaldet i disse rum. Der etableres en ny stejl trappe fra det ene børneværelse op mod husets spidsloft, hvor der etableres 4 nye ovenlysvinduer. Ved henholdsvis soveværelset mod nord og fællesrummet mod syd etableres der to franske altaner / terrasser med tilstrækkelig opbygning samt isolering mod de underliggende rum. Terrasserne opbygges med en opklodsning i trykimprægnerede lægter på trykfast isolering /tagpap og beklædes med hårdt træ. Afvanding mod facaderne via en diskret udkast i sort zink. Værnet til terrasserne leveres i galvaniseret stål.