Villa C

Tilbygning til enfamiliehus i Virum

2011

Privat

ca. 50 m2

Henrik Roed ApS

Opført
 

Familien C havde oprindeligt tænkt at udvide deres hus i højden ved at opbygge en ny tagkonstruktion der kunne rumme en ekstra etage, og dermed sikre familiens fremtidige rumbehov. Løsningens byggetekniske og økonomiske udfordringer gjorde, at man valgte at udvide husets grundplan, selvom det betød at en del af den smukke have skulle inddrages. Forslagets arkitektoniske idé er at sikre en funktionel tilbygning og en ny rumfordeling i huset, samtidig med at man binder tilbygningen sammen med carporten ved hjælp af en ny facadebeklædning, så husets overordnede udtryk vil bestå af 2 volumener i stedet for 3. Denne facadebeklædning tænkes som en let konstruktion bestående af nogle felter med armeringsnet, der vil tillade en grøn beplantning at vokse op og dække alle facaderne ved tilbygningen.