Louis P

Ombygning af Louis Petersens Børnegård, Frederiksberg

2011

Frederiksberg Kommune

513 m2

Botica Entreprise A/S

Opført

 

Byggearbejderne har omfattet ombygning fra fritidshjem til børnehave, hvor der skulle gives adgang til 104 børn fordelt ligeligt på 2 etager i 4 grupper af 25-27 børn. Arbejderne omhandlede bl.a. istandsættelse samt ombygning af eksisterende lokaler til fremtidig brug for børehaven, børnesikring af trappe, etablering af ny madelevator, samt etablering af nye toilet-/puslerum og gruppelokaler.