Runehuset

Konkurrenceforslag til afskærmning af Jellingestenene

2009

Kulturarvsstyrelsen

57 m2

Ikke præmieret
 

Konceptet bygger på at skabe en transparent og elegant beskyttelse rundt om Jellingstenene for at sikre stenene en fortsat samhørighed med det samlede monument. Over Jellingstenene svæver et skulpturelt element, som forankrer sig i den eksisterende kirke, integrerer sig i det omkringliggende landskab, og i himlens lys. Med udgangspunkt i våbenhusets arkitektoniske formsprog, bliver der her forslaget at lave en tilbygning, der i sit arkitektoniske og geometriske afsæt, fortæller en historie om det essentielle ved hele monumentet: nemlig overgangen fra gammel nordisk religion til kristendom. Tilbygningen er en fortælling om overgang, en arkitektonisk fortolkning af den historiske begivenhed, som Jellingstenene markerer. Tilbygningen danner tillige en rumlig overgang mellem kirken og det omkringliggende landskab, en foyer til kirkens våbenhus, som fortsat vil kunne fungere som indgang til kirken.