Svend Trøsts Vej

Ombygning, lejlighedsudvidelse samt etablering af ny tagterrasse

Svend Trøsts Vej, Frederiksberg
2013

Privat

270 m2

Ikke afgjort

Skitseprojekt

Projektet omfatter ombygning af en eksisterende duplex-lejlighed beliggende på 4. og 5.sal ved Svend Trøsts Vej, Frederiksberg. Den eksisterende lejlighed tænkes opdelt i to nye lejligheder: den ene etableres på eksisterende 4. sal, hvor en eksisterende intern trappe nedlægges, og den anden på 5. sal/tagetage samt eksisterende spidsloftet, hvor der etableres adgang til en ny tagterrasse.