Skolen på La Cours Vej – Gårdtoiletter

Ombygning og totalrenovering af skolens gårdtoiletter.

2020

Frederiksberg Kommune

ca. 80 m2

Botica Entreprise A/S

Udført
 

Toiletgrupperne fremstod oprindeligt meget slidte og uindbydende, hvor der bl.a. var tegn på fugtproblemer ved ydervæggene samt lugtgener generelt. Toiletrummene var sidst renoveret i 80´erne og var opvarmet via enkelte radiatorer. Gulvkonstruktionen i begge toiletgrupper var udført som et uisoleret terrændæk med en klinke-/ og terrazzobelægning. Begge toiletgrupper bar præg af dårlig eller mangelfuld udluftning / ventilation samt dårligt indeklima (kolde om vinteren). Projektet har omfattet en total ombygning samt renovering af toiletgrupperne, hvor der bl.a. er etableret et nyt isoleret terrændæk med gulvvarme, ny decentral ventilation, nye skillevægge, døre, glaspartier samt sanitet. Der er blevet arbejdet med diverse grafiske tiltag samt overfladebehandlinger som “nodging” eller adfærdspåvirkning. Der forventes på denne måde, at skolens børn tager de nye toiletter til sig og får lyst til bedre at passe på dem og holde dem rene