img

Mulige fugtkilder i ældre kældre

Fugten i kældre kommer typisk fra:

• Regn direkte på facader
• Vand der siver vandret ind fra den omgivende jord
• Overfladevand som ledes ind mod kælder
• Høj grundvandsstand
• Vand der suges op fra fugtige jordlag under bygninger
• Fugt i luften, som kondenserer på kolde overflader
• Vand fra utætte rør og installationer
• Vand som trænger ind gennem afløbsledninger ved overbelastning af ledningsnet
• Fugt der produceres i kældre – typisk tøjvask og tørring af våde genstande.

2015-02-03
Mulige fugtkilder i ældre kældre

Hvad er årsagen til fugt i kældre?

2013-10-18
Opsætning af altaner ved A/B Købkes Have

Opsætning af altaner ved A/B Købkes Have

2013-09-23
Skybrudskampen

Arkitekturlab er med i skybrudskampen!

2013-09-16
Energiramme – Krav og tiltag

Gældende og kommende energikrav i forbindelse med varmetab

2012-12-20
Byfornyelsesmidler

Hvem kan ansøge og hvad kan man få?

2012-03-28
Fugtskader i ældre kældre

Et almindeligt problem