No items found.

Sag: Skolen ved Søerne

Projekt: Modernisering af gymnastiksal og birum

År: 2023

Bygherre: Frederiksberg Kommune

Status: Projektering

Projektet er 1 af 5 udvalgte eksempelprojekter i Danmark under kampagnen "Gamle gymnastiksale - nye muligheder". Projektet er støttet af Lokale og Anlægsfonden og igangsat sammen med Dansk Skole Idræt og Danmarks Idrætsforbund. En kampagne, der har til formål at styrke kvaliteten i den mest udbredte indendørs idrætsfacilitet – nemlig gymnastiksalene på de mange danske folkeskoler. Der findes ca. 1900 gymnastiksale i Danmark.

Gymnastiksalen ombygges så den bliver et inviterende mødested, hvor skoleelever, foreninger og Frederiksbergs mange børnefamilier dyrker læring, aktiviteter og bevægelse. På den måde udnyttes skolens lokaler maksimalt og bliver en ny arena for fritidslivet i storbyen, hvor befolkningstætheden er stor og pladsen er trang.

Helt konkret tilpasses gymnastiksalen nutidens behov. Den ene side af salen får et langt “motorikmøbel" / "bevægelsesbane", mens den anden side af gymnastiksalen omdannes til et bevægelsesområde, hvor fleksible, foldbare ribber/klatreelementer kan foldes ind og ud, alt efter behov. I et tilstødende mindre lokale "MiniLAB" etableres der et klatrehjørne og andre motorikelementer for små hold. Den oprindelige balkon i gymnastiksalen genåbnes og omdannes til et bindelled mellem aktiviteter i gymnastiksalen og det nye tilstødende motorikrum "MiniLAB".

Arkitekturlab er totalrådgiver på projektet, herunder arkitekt-, ingeniør- og brandrådgivning. Projektet forventes afsluttet ultimo november 2023.

No items found.

Sag: Skolen ved Søerne

Projekt: Modernisering af gymnastiksal og birum

År: 2023

Bygherre: Frederiksberg Kommune

Status: Projektering

Projektet er 1 af 5 udvalgte eksempelprojekter i Danmark under kampagnen "Gamle gymnastiksale - nye muligheder". Projektet er støttet af Lokale og Anlægsfonden og igangsat sammen med Dansk Skole Idræt og Danmarks Idrætsforbund. En kampagne, der har til formål at styrke kvaliteten i den mest udbredte indendørs idrætsfacilitet – nemlig gymnastiksalene på de mange danske folkeskoler. Der findes ca. 1900 gymnastiksale i Danmark.

Gymnastiksalen ombygges så den bliver et inviterende mødested, hvor skoleelever, foreninger og Frederiksbergs mange børnefamilier dyrker læring, aktiviteter og bevægelse. På den måde udnyttes skolens lokaler maksimalt og bliver en ny arena for fritidslivet i storbyen, hvor befolkningstætheden er stor og pladsen er trang.

Helt konkret tilpasses gymnastiksalen nutidens behov. Den ene side af salen får et langt “motorikmøbel" / "bevægelsesbane", mens den anden side af gymnastiksalen omdannes til et bevægelsesområde, hvor fleksible, foldbare ribber/klatreelementer kan foldes ind og ud, alt efter behov. I et tilstødende mindre lokale "MiniLAB" etableres der et klatrehjørne og andre motorikelementer for små hold. Den oprindelige balkon i gymnastiksalen genåbnes og omdannes til et bindelled mellem aktiviteter i gymnastiksalen og det nye tilstødende motorikrum "MiniLAB".

Arkitekturlab er totalrådgiver på projektet, herunder arkitekt-, ingeniør- og brandrådgivning. Projektet forventes afsluttet ultimo november 2023.