No items found.

Sag: Frederiksberg Hovedbibliotek

Projekt: Ny bogsorteringsmaskine

År: 2020

Bygherre: Frederiksberg Kommune

Status: Udført

I forbindelse med en generel modernisering af Frederiksberg Hovedbibliotek har  nærværende projekt omfattet mindre lokale ombygningsarbejder i bibliotekets forhal, i den store læsesal samt i kælderen forbindelse med installering af en ny bogsorteringsmaskine med en ny placering af maskinen og bogindkast. Projektet har endvidere omhandlet de tekniske aspekter og ydelser i forbindelse med en ny brandsektionering i de berørte områder.

No items found.

Sag: Frederiksberg Hovedbibliotek

Projekt: Ny bogsorteringsmaskine

År: 2020

Bygherre: Frederiksberg Kommune

Status: Udført

I forbindelse med en generel modernisering af Frederiksberg Hovedbibliotek har  nærværende projekt omfattet mindre lokale ombygningsarbejder i bibliotekets forhal, i den store læsesal samt i kælderen forbindelse med installering af en ny bogsorteringsmaskine med en ny placering af maskinen og bogindkast. Projektet har endvidere omhandlet de tekniske aspekter og ydelser i forbindelse med en ny brandsektionering i de berørte områder.