No items found.

Sag: Efterskolen Lindenborg

Projekt: Ombygning af eksisterende gårdhus og lade til samlingssted, undervisning, kreative aktiviteter og overnatning

År: 2021

Bygherre: Efterskolen Lindenborg, 4320 Lejre

Status: Skitseforslag og budgetoverslag

Et tidligere husmandssted bestående af et gårdhus og en lade hører til Efterskolen Lindenborg i Lejre. Bygningerne har stået ubenyttet i mange år og har ikke tidligere været benyttet af efterskolen. Skolen ønsker at transformerer de to bygninger, så de sammen med andre tiltag kan blive en del af efterskolens nye identitet. Stedet skal benyttes som samlingssted, undervisning, kreative aktiviteter og overnatning for gæstelærer samt elever i mindre grupper. Der vil desuden blive etableret udendørstoiletter, som skal benyttes i forbindelse med efterskolens sommerlejre og musikarranementer. Transformationen skal fastholde stedet historie samtidig med at arkitekturen løftes.

Skitseforslag med tilhørende overslagsbudget er udarbejdet som en del af flere tiltag, der skal løfte efterskolens identitet.

No items found.

Sag: Efterskolen Lindenborg

Projekt: Ombygning af eksisterende gårdhus og lade til samlingssted, undervisning, kreative aktiviteter og overnatning

År: 2021

Bygherre: Efterskolen Lindenborg, 4320 Lejre

Status: Skitseforslag og budgetoverslag

Et tidligere husmandssted bestående af et gårdhus og en lade hører til Efterskolen Lindenborg i Lejre. Bygningerne har stået ubenyttet i mange år og har ikke tidligere været benyttet af efterskolen. Skolen ønsker at transformerer de to bygninger, så de sammen med andre tiltag kan blive en del af efterskolens nye identitet. Stedet skal benyttes som samlingssted, undervisning, kreative aktiviteter og overnatning for gæstelærer samt elever i mindre grupper. Der vil desuden blive etableret udendørstoiletter, som skal benyttes i forbindelse med efterskolens sommerlejre og musikarranementer. Transformationen skal fastholde stedet historie samtidig med at arkitekturen løftes.

Skitseforslag med tilhørende overslagsbudget er udarbejdet som en del af flere tiltag, der skal løfte efterskolens identitet.