A/B Odensegade-Faksegade

Etablering af nye tagboliger.

2019

A/B Odensegade/ Faksegade

ca. 826 m2

(Ikke afgjort)

Skitseprojekt
 

Projektet omfatter etablering af 6 nye taglejligheder i ejendommen beliggende i Odensegade 19-21A og Faksegade 12-20A (A/B Odensegade / Faksegade), København Ø (matr. 2688 og 774). Derudover omfatter projektet en udvidelse (“knopskydning”) af de eksisterende 4. sals lejligheder i sidehuset. Nærværende skitseprojekt er blevet rekvireret af foreningens bestyrelse for at belyse mulighederne for en udnyttelse af det eksisterende tagareal via etablering af nye taglejligheder, og i forbindelse med en kommende tagrenovering i ejendommen. Myndighedsprojektet / ansøgning om byggetilladelse forventes igangsat i starten af 2020