Referencer fra private kunder / bygherrer

 

Familien Fugleholm, Charlottenlund:
(…) Det i øvrigt helt fint med kælderen, som er tør og god uanset hvor meget vand der kommer. Meget fint resultat!.”

(Sune Fugleholm, advokat, partner- november 2015)


Familien Hansen, Charlottenlund:
Arkitekturlab’s stab er unge friske mennesker med en indgående viden og erfaring om byggeri, herunder renoveringsprojekter. Deres ekspertise er såvel teknisk som arkitektonisk. Deres erfaring bygger på gode relationer til fagets mange entreprenører, hvilket jeg har nydt godt af ved kælderprojektet for min datter og svigersøn.”

(Povl Erik Hansen, civilingeniør/entreprenør – november 2012)


Familien Lorenzen, Charlottenlund:
Jeg valgte i forbindelse med fugtgener i min kælder at henvende mig til Arkitekturlab med henblik på at lave en test af miljøet i kælderen, herunder opfugtning og mikroorganismer, samt en opstilling af anbefalinger, tekniske løsninger, materialevalg og budgetoverslag i forhold til en fremadrettet fugtsikring og funktionalitetssikring af kælderen. Arkitekturlab leverede en gennemarbejdet rapport med en række konkrete og præcise løsningforslag. Denne rapport anvendte jeg som dokumentation til mit forsikringsselskab og fik bl.a. på basis heraf tilkendt erstatning. På denne baggrund valgte jeg at sætte entreprisen omkring fugtsikringen og funktionalitetssikringen i udbud og Arkitekturlab stod i denne proces for koordinationen af udbuddet samt det detaljerede udbudsmateriale, som vi i den senere byggeproces anvendte som referenceramme. Arkitekturlab bistod i udvælgelse af entreprenører til udbudsrunden og i forhandling og kontraktindgåelse med den foretrukne entreprenør. Efter rådslagning valgte jeg sammen med Arkitekturlab en entreprenør, som var 60% billigere end de to øvrige entreprenører og herigennem realiserede jeg en besparelse på omkring kr. 800.000. Arkitekturlab agerede herefter byggeleder og var med til opstarten af entreprisen ligesom vi havde løbende koordinations-og opfølgningsmøder. Jeg oplevede i denne fase, at Arkitekturlab med stor faglig kyndighed var i stand til at identificere pragmatiske løsninger, som på én gang sikrede byggeriets fremdrift, men som også sikrede fuldt professionelle, funktionelle og rentable løsninger. Jeg oplevede, at Arkitekturlab var en godt bindeled mellem mig som opdragsgiver og entreprenøren og dennes folk og underleverandører. Gennem hele forløbet leverede Arkitekturlab punktlig og kyndig vejledning, som samtidig var afslappet og løsningsorienteret. Opgaven blev leveret til det aftalte budget og med minimale tillæg som følger af ændringer i opgavegrundlaget undervejs. Jeg anbefaler Arkitekturlab i forhold til såvel udarbejdelse af dokumentation/statusbeskrivelser og løsningsforslag, til styring af udbud og formalia ift kontraktindgåelse, som byggestyring og sparring i løbet af projektet..”

 

(Christoffer Lorenzen, oktober 2012)


Familien Bejstrup, Villa B:
Vi havde høje forventninger til vores nye hus og Arkitekturlab har indfriet dem med en tilgang, hvor der har været lydhørhed og stor kreativitet ift vores ønsker. At projektet er blevet endnu bedre end vi oprindeligt forestillede os, vidner om den værdi Arkitekturlab har skabt for os. Vi giver derfor vores varmeste anbefalinger.”

 

(Jesper Bejstrup, januar 2012)


Familien Christensen, Villa C:
Arkitekturlab har været en utrolig god samarbejdspartner i forbindelse med planlægningen af vores tilbygning. Flere gange har deres input til løsning af detaljer givet netop den æstetisk rigtige løsning, som hverken vi eller håndværkerne havde overvejet. Det skal også bemærkes, at der altid kun gik ganske kort tid fra tanker og ideer var diskuteret, til de blev visualiseret i modeller og på papir. Vi ville ikke tøve med at gøre brug af deres ydelser igen.”

 

(Thomas Christensen, januar 2012)


Familien Thidemann, Villa T:
“Arkitekturlab har skabt en tilbygning til vores hus, der på alle planer lever op til vores forventninger. Vi ønskede en funktionel tilbygning, der imødekom vores behov for mere plads samtidig med, at den skulle møde det eksisterende hus og grund med en moderne og stilfuld form. Arkitekturlabs tegninger og materialevalg var lige i øjet ved første udkast, og de efterfølgende samtaler vedrørende detaljerne har været inspirerende og med med stor energi fra arkitektens side. Arkitekturlab har med sikker hånd styret udbudsprocessen, og det efterfølgende samarbejde mellem arkitekt og entreprenør har været eksemplarisk. Jeg kan kun give Arkitekturlab de bedste anbefalinger, og når flere af vores byggedrømme skal indfries, kan Arkitekturlab roligt regne med en invitation til samarbejde fra os”.

 

(Nils Thidemann, februar 2012)


Familien Haisler, Carl Johans Gade:
Det har været en fornøjelse at arbejde med Arkitekturlab. Igennem udførelse af vores tagterrasse, har vi haft stor nytte af Arkitekturlabs generelle tilsyn, kreative input og punktlighed. Men ikke mindst har det været yderst tilfredsstillende, at vi igennem hele processen har kunnet stole 100 procent på de aftaler der blev indgået med Arkitekturlab

 

(Peter Haisler, februar 2012)