Referencer fra andelsboligforeninger

 

A/B Sindshvilevej 9-9A, Frederiksberg

Vi har gennem de sidste 8-9 måneder arbejdet tæt sammen med Arkitekturlab, og kan varmt anbefale deres samarbejde. Alt arbejde blev leveret til tiden og i god kvalitet. Både administrativt (ved Arkitekturlab) og håndværksmæssigt ved entreprenøren. Vi er en lille andelsboligforening der har fået lagt nyt tag hen over vinteren (2015/2016). Ingen i foreningen har håndværksmæssig baggrund, og vi har derfor været dybt afhængig af at finde ekspertise og viden udefra. Her har Arkitekturlab været en rigtig god og proaktiv samarbejdspartner. Både i den indledende fase/undersøgelse, under udførelsen af tagrenovationen samt i den afsluttende fase (overlevering). Alle byggemøder blev afholdt som aftalt, referater sendt ud og fejl/mangler udbedret enten løbende eller inden afslutning af projektet. Samlet set blev hele byggeprojektet afsluttet en uge før planlagt.”

(Allan Madsen, bestyrelsesmedlem, maj 2015)


A/B Rødkælkebo, København NV

Vores samarbejde med Arkitekturlab har været gnidningsløst. Personligt vil jeg sige, at projektleder/bygherrerådgiver Brian Lund Povlsen har været rigtig god til at forklare tingene, når jeg spurgte. En anden god ting var at jeg var inviteret med til byggemøderne, og den efterfølgende gennemgang på renovering af taget. I og med at vi arbejdede tæt sammen gennem hele forløbet, både pr. mail og telefon, forløb hele projektet med et minimum af beboerklager.”

(Jette Hansen, næstformand for foreningen, januar 2013)


A/B Købkes Have v/ Blegdamsvej nr. 78

I forbindelse med en stormskade, hvor store dele af andelsforeningens tag blæste ned, stod vi foran en akut renovering af foreningens manzardtag. Selvom foreningens forsikringsselskab var repræsenteret på alle byggemøder, ønskede foreningen at have en uvildig fagperson til at bistå foreningen med faglig ekspertise under renoveringen, så der var sikkerhed for, at renoveringen blev udført faglig korrekt. Foreningen fik i den forbindelse anbefalet firmaet Arkitekturlab. Arkitekturlab førte løbende tilsyn med renoveringen herunder bistog bestyrelsen med råd og vejledning.  Umiddelbart efter hvert tilsyn sendte Arkitekturlab bestyrelsen et skriftligt tilsynsnotat, hvor der med tekst og billedillustrationer blev angivet, hvad tilsynsbesøget havde givet anledning til af bemærkninger. Bestyrelsen har haft et ualmindelig godt samarbejde med Arkitekturlab og draget stor nytte af firmaets faglige ekspertise. Herudover var tilsynsførende Diego Nielsen en meget venligt og imødekommende person, hvilket har været medvirkende til, at vores samarbejde herunder samarbejdet med foreningens entreprenør har fungeret rigtig godt.”

(Charlotte Maibom, Bestyrelsen i A/B Købkes Have, august 2011)


A/B Frederiksvej nr. 11A-15

Kontaktperson: formand for foreningen Allan Salbæk, allan@cafeer.dk