Hovmarksvej

Bygherrerådgivning ifm. fugtsikring af kælderetage i en villa, Charlottenlund

2011

Privat

ca. 135 m2

K. Freitag ApS

Udført

Ved en gennemgang af kælderen i ejendommen, blev der generelt registreret meget høj fugt i murværket og der blev taget en Mycometer test for at sikre, at rummet kan bruges til beboelse. Resultatet af denne test viste et meget højt niveau af skimmelsvamp.

Projektet omfatter etablering af nyt omfangsdræn samt tilhørende retableringsarbejder, efterisolering af ydervægge og fundamenter, fugtsikring af kælderens ydervægge samt udstøbning af nyt terrændæk med kapilarbrydende lag.