img

Energiramme – Krav og tiltag

Ifølge BR10 er energikravet ved nybyggeri ifm. transmissionstab i klimaskærmen (ekskl. vinduer) 7,0 W pr. m2. Det betyder, at ydervægge, tag samt terrændæk skal opbygges med hhv. 250, 300 og 300 mm isolering. Ser man frem til 2015 må transmissionstabet maks. udgøre 6,0 W pr. m2 og kravet til isolering bliver hævet til hhv. 300, 400 og 400 mm. Yderligere bliver kravet, at der leveres 2- eller 3-lags energivinduer til boligerne. Derudover bliver et mindre omfang af solceller eller solvarme samt en effektiv belysning med optimal styring nødvendigt. Medmindre der kommer alternative isoleringsprodukter på markedet i 2020, vil man blive nødt til at isolere taget med 500 mm isolering!.

2015-02-03
Mulige fugtkilder i ældre kældre

Hvad er årsagen til fugt i kældre?

2013-10-18
Opsætning af altaner ved A/B Købkes Have

Opsætning af altaner ved A/B Købkes Have

2013-09-23
Skybrudskampen

Arkitekturlab er med i skybrudskampen!

2013-09-16
Energiramme – Krav og tiltag

Gældende og kommende energikrav i forbindelse med varmetab

2012-12-20
Byfornyelsesmidler

Hvem kan ansøge og hvad kan man få?

2012-03-28
Fugtskader i ældre kældre

Et almindeligt problem