E/F Ndr. Frihavnsgade 100 A-B

 

Udskiftning af tag, København Ø

2015

Ejerforening Nordre Frihavnsgade 100 A-B

ca. 300 m2

Hovedstadens Bygningsentreprise A/S

Udført
 

Projektet har omfattet byggeteknisk rådgivning herunder udbudsmateriale, tilbudsindhentning og byggeteknisk tilsyn ifm. facaderenovering samt udskiftning af taget på ejendommen. Taget er blevet efterisoleret fra 0 til 250 mm isolering ved hævning af gesims samt tagkonstruktion.