E/F Dybbølsgade 27 / Esbern Snares Gade 1-3

Byggeteknisk rådgivning ifm. renoveringsarbejder

2015

E/F Dybbølsgade 27 / Esbern Snares Gade 1-3

BygEnergi ApS

Udført
 

Projektet har omfattet byggeteknisk rådgivning i forbindelse med renoveringsarbejder i ejendommen ved E/F Dybbølsgade 27 / Esbern Snares Gade 1-3 beliggende på samme adresse. Opgaven har bl.a. omfattet en udbedring af jernbetondæk i kælderen, renovering af tagkonstruktionen, Tv-inspektion samt ingeniørgennemgang, m.m.