E/F A/B Rughaven

Byggeteknisk rådgivning ifm. renovering af ejendommen, Valby

2013

E/F-A/B Rughaven

(-)

Mejtech ApS

Udført

Projektet har omfattet totalrådgivning i forbindelse med renovering af dele af taget for korrekt afvanding af nedløbsrør (herunder omlægning af skifertag, etablering af ny afvandingscisterne, m.m.), indvendig skimmelsanering ved en af lejlighederne samt efterreparation af de murede gesimser mod gårdsiden.