Charlottenlund

Bygherrerådgivning ifm. fugtsikring af kælder i en villa i Charlottenlund

2012

Privat

ca. 150 m2

K. Freitag ApS

Opført

Projektet har bl.a. omfattet etablering af omfangsdræn samt tilhørense reetableringsarbejder, etablering af Aco-dræn, udførelse af understøbning samt efterisolering af ydervægge ved fundament og udstøbning af nyt terrændæk.