A/B Valkyrien

Tag- og facaderenovering.

2017

A/B Valkyrien

Forening med 144 andele

Hovedstadens Bygningsentreprise A/S

Hoved-/udbudsprojekt
 

Projektet har omfattet byggeteknisk rådgivning og bistand i forbindelse med tag- og facaderenovering på ejendommen ved A/B Valkyrien beliggende på Sigynsgade 2-6, Slangerupgade 18-32, Valkyriegade 17-29, 2200 København N. Renoveringsarbejderne har derudover omfattet isolering af mansardtag mod lejligheder til nuværende isoleringskrav.