A/B Rødkælkebo

Tagudskiftning, København NV

2012

A/B Rødkælkebo

3600 m2 (samlet bygningsareal)

Hovedstadens Bygningsentreprise

Opført

Projektet har omfattet tagudskiftning af foreningens ejendom, inkluderet spær- opretning, undertag, tagvinduer, m.m. Ejendommens eksisterende tagkonstruktion er opført som saddeltag med belægning af teglsten, og fremstod generelt meget slidt og medtaget inden renoveringen. Derudover har projektet omfattet etablering af et nyt solcelleanlæg, som er med til at dække en del af foreningens fællesudgifter.