A/B Husumgade 15-17

Byfornyelsesprojekt / ejendomsrenovering

2016

A/B Husumgade 15-17

Kim Siestø A/S

Udførelse
 

Projektet har omfattet byggeteknisk rådgivning og bistand i forbindelse med indhentning af byfornyelses- midler samt renovering af ejendommen. Renoveringsarbejderne har omfattet udskiftning af eternitskifertag til naturskifertag, renovering samt afrensning af ejendommens facader (herunder tætning af facaderne ved partiel omfugning), udskiftning samt energioptimering af vinduer mod gaden og gården, renovering af brandkamme samt skorstene, samt kloakrenovering.