A/B Sønderborg

Etablering af 2 nye tagboliger.

2019

A/B Sønderborg

ca. 235 m2

BygEnergi ApS

Byggefasen
 

Projektet omfatter etablering af 2 taglejligheder i ejendommen beliggende på Amagerbrogade 167 og Lombardigade 1, 2300 København og i bygningens oprindelige loftsrum på 5. sal. Derudover omfatter projektet etablering af 2 nye elevatorer i ejendommens bagtrapperum, hvor de eksisterende trapper fjernes og hovedtrapper sprinkles, samt diverse ombygnings- samt renoveringsarbejder i ejendommen i forbindelse med etablering af 2 nye taglejligheder. Renoveringsarbejderne i ejendommen omfatter en afrensning og malebehandling af gade- og gårdfacader, udskiftning af vinduer, m.m. Derudover omfatter projektet.