img
img
bannerbannerbannerbannerbanner

Velkommen til Arkitekturlab

Arkitekturlab ApS er et arkitekt- og ingeniørfirma, hvis primære arbejdsområde er rådgivning i forbindelse med renovering af ejendomme samt nybyggeri. Firmaet beskæftiger sig med byggeopgaver for private samt offentlige bygherrer.

Med vores årelange erfaring inden for byggebranchen, tilbyder vi kompetente og professionelle arkitekt- og ingeniørydelser. Dette fra idéoplæg til myndighedsbehandling og hovedprojektering inden for stort set alle typer byggeopgaver. Med vores team af byggesagkyndige og arkitekter løser vi opgaver indenfor nybyggeri, renovering, tilbygninger, fugtsikring af kældre, etablering af tagterrasser, projektstyring, budgetlægning, byggestyring, m.m.

Vi arbejder metodisk, effektivt og engageret med alle byggefasernes forskellige udfordringer, hvor vi fungerer som sparringspartner med kreative og holdbare løsninger. Vi tager altid udgangspunkt i bygherrens ønsker og behov, samtidig med at vi sætter speciel fokus på at overholde alle de aftalte parametre i byggesagen frem til projektets tilblivelse.

Kontakt os gerne for et uforpligtende møde eller tilbud.

Seneste nyheder

september 2014
Vi er blevet udpeget af Københavns Ejendomme (Københavns kommune) for at varetage totalrådgivning i forbindelse med ombygning samt renovering af aktivitetstilbuddet “Nordstjernen“. Aktivitetstilbuddet har til huse i bygningen Tomsgårdsvej 35/Birkedommervej 41. Huset deles med Kultur- og Fritidsforvaltningen (Kulturhuset Tomsgårdsvej), som har aktiviteter og mødelokaler til byens borgere.

august 2014
Vi deltager i en udbudsrunde vedr. totalrådgivning for Frederiksberg kommune i forbindelse med ombygning af Skolen på Nyelandsvej, Frederiksberg. Projektet omfatter opgradering af skolens formningslokale, hjem- kundskabslokale og sløjdlokale, samt etablering af nye lokaler til håndværk og design, billedkunst, drama og bevægelse, musik og natur & teknik, med et samlet areal på cirka 800 m2.

marts 2014
Ny opgave: Bygherrerådgivning i forbindelse med fugtsikring af kælder samt renovering af klimaskærm, A/B Livjægergade 15 – 2100 København Ø

marts 2014
Byggeteknisk rådgivning ifm. renoveringsarbejder på A/B Livjægergade 15, 2100 København. Opgaven omfatter udbedring af tagkonstruktionen, fugtsikring af kælder, eftergang samt renovering af facaderne, istandsættelse af trapper, m.m.

04 november 2013
Ny opgave: byggeteknisk rådgivning i forbindelse med renoverings-
arbejder på ejendommen ved A/B Lombardigade 4

24 oktober 2013
Ny opgave: ombygning samt renovering af en herskabsvilla på Frederiksberg i samarbejde med arkitekt Jacob B. Nørløv.

15 oktober 2013
Andelsboligforeningen A/B Blåmejsegården er lige blevet indstillet af borgerrepræsentationen i Københavns Kommune til at få støtte i form af et kontant tilskud på kr. 8.572.735.- ifm. byfornyelses-arbejder i ejendommen. Arkitektulab har været med hele vejen igennem i forbindelse med ansøgning af tilskuddet, hvor vi nu er knyttet som foreningens totalrådgivere under renoveringsarbejderne.

Se tabellen med samtlige støtteberettidige ejendomme i tabellen her (Blåmejsegården står som nr. 3)

10 oktober 2013
Arkitektulab søger på vegne af A/B Vigerslevvej 303-315 byfornyelses- midler i forbindelse med renovering af deres ejendom. Ejendommen er opført i 1950 og har et bebygget areal på 1178 m2 og et samlet bygningsareal på 3308 m2.